facebooktwittertwitter
actividades

Xornadas de arquivos

  • A Coruña, 26 e 27 de outubro de 2018
  • Inscrición: 30 €  (24 € ata o 30 de xuño). Prazo: ata o día 26 de outubro (aínda que convén facelo canto antes)
  • Inscrición gratuíta para persoas membros de asociacións que formen parte da Coordinadora de Asociacións de Arquiveiros (CAA)
  • Comunicacións: prazo ata o 1 de outubro


A Fundación Olga Gallego pretende contribuír ao cumprimento dalgúns dos seus obxectivos coa creación dun espazo de diálogo permanente con profesionais de Galicia, o resto de España, Portugal e América Latina, que facilite o intercambio de pensamento e de experiencias sobre temas arquivísticos de actualidade. Unha das formas que adoptará ese intercambio será a celebración dunhas xornadas de arquivos con carácter bianual.

Novos retos: Arquivística para mañá

Hai dous temas que están a espertar o interese e a reflexión da comunidade arquivística. Un é o da Administración electrónica e a obrigatoria implantación do Arquivo Único Electrónico en cada Administración pública a partir precisamente do mes de outubro deste ano 2018. Outro o dos novos modelos conceptuais de descrición arquivística que están a revolucionar visións e prácticas firmemente asentadas entre a comunidade profesional.

A Fundación Olga Gallego quere contribuír a este debate pero desde unha óptica algo diferente. Non queremos saber tanto como vai ser a implantación do Arquivo Único Electrónico ou en que consisten os novos modelos conceptuais de descrición arquivística senón máis ben como imos responder os profesionais ás cuestión de orde práctica que esa implantación ou o desenvolvemento deses novos modelos suxírennos.

As xornadas dedicarán un tempo para a lembranza de Pilar Gallego Domínguez, creadora da Fundación falecida en setembro de 2017. E farano incorporando ao programa un tema moi querido para ela: o do coleccionismo.

 

Programa  (Versión pdf)

 

Venres, 26 de outubro

 

10-10:45 h.

Presentación

Inauguración

10:45-11 h.

Pausa

11-12 h.

Conferencia inaugural

Fernanda Ribeiro

Universidade do Porto

12-12:30 h.

Pausa

12:30-13:15 h.

Rosa Martín Rey

Archivo Central (Hacienda)

Ministerio de Hacienda y Función Pública

13:15-14:00

Joaquim Llansó Sanjuán

Archivo General de Navarra

14:00-16:30 h.

Pausa

16:30-17:15 h.

[Homenaxe a Pilar Gallego: Arredor do Coleccionismo]

Félix de la Fuente Andrés

Museo de Artes Decorativas

17:15-18:00 h.

[Homenaxe a Pilar Gallego: Arredor do Coleccionismo]

María Luisa Abad Suárez

Sociedad Filatélica, Numismática y Vitolfílica Miño,

18:00-18:15 h. Presentacións comerciais
18:15-19 h Comunicacións

Sábado, 27 de outubro

10:00-10:45 h.

 

Beatriz Franco Espiño

Subdirección General de los Archivos Estatales

10:45-11:15 h.

Pausa

11:15-12:00 h.

Ramón Martín Suquía

 Archivo Histórico de Protocolos de Gipuzkoa

12:00-13:00 h.

Comunicacións

13:00-14:00 h.

Mesa redonda

14:00

Clausura

 

Comunicacións

Formulario de inscrición:

(Remitir o formulario e o xustificante do correo electrónico a: secretariatecnica@fundacionolgagallego.gal)

Comité Científico

Concepción García García. Arquivo de Galicia

Ana Herrero Montero. Archivo Municipal de Oviedo

José Ramón López Fernández. Arquivo de Galicia

António Maranhão Peixoto. Exdirector do Arquivo Municipal de Viana do Castelo (Portugal)

Elena Rivas Palá. Archivo Municipal de Zaragoza